เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ :

09.00-22.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sugaragape

Travel License : 11/11362

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร VALUE PACKED SINGAPORE 3วัน 2คืน (SL

ทัวร์สิงคโปร VALUE PACKED SINGAPORE 3วัน 2คืน (SL

ทัวร์สิงคโปร VALUE PACKED SINGAPORE 3วัน 2คืน (SL

เที่ยวสิงคโปร์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ไหว้พระเขี้ยวแก้ว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ย่านคลากคีย์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง

รหัสทัวร์

SG_SL00045

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

13 มี.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

10,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ค. 67

11,999฿

11-13

11,999฿

18-20

11,999฿

25-27

ส.ค. 67

11,999฿

01-03

11,999฿

08-10

11,999฿

15-17

11,999฿

29-31

ก.ย. 67

10,999฿

05-07

11,999฿

12-14

11,999฿

26-28

ต.ค. 67

11,999฿

31-02พ.ย.

พ.ย. 67

11,999฿

07-09

11,999฿

14-16

11,999฿

21-23

10,999฿

28-30

ธ.ค. 67

11,999฿

12-14

11,999฿

19-21

11,999฿

26-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

08 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

10,999

10,999

10,999

3,900

4,900

-

30

12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

31 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

07 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

10,999

10,999

10,999

3,900

4,900

-

30

12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

11,999

11,999

11,999

3,900

4,900

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว -เมอร์ไลอ้อน-การ์เด้น บาย เดอะเบย์-มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light (-/-)

Day : 2

Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

Day : 3

FORT CANNING PARK – วัดเจ้าแม่กวนอิม - Fountain of wealth -ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - Loyang Tua Pek Kong-THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ชูก้า อากาเป จำกัด

รัชดาภิเษกห้วยขวาง

144-334-0692

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง