เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ :

09.00-22.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sugaragape

Travel License : 11/11362

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ

รหัสทัวร์

VN_VZ00172

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

04 ม.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

14,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

16,999฿

19-22

16,999฿

20-23

17,999฿

27-30

14,999฿

28-31

ส.ค. 67

16,999฿

09-12

16,999฿

10-13

15,999฿

23-26

ก.ย. 67

15,999฿

20-23

15,999฿

27-30

ต.ค. 67

17,999฿

11-14

15,999฿

13-16

15,999฿

20-23

17,999฿

23-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

17,999

17,999

16,999

5,000

5,000

-

30

28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

14,999

14,999

13,999

5,000

5,000

-

30

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

5,000

5,000

-

30

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

5,000

5,000

-

30

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

15,999

15,999

14,999

5,000

5,000

-

30

20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

15,999

15,999

14,999

5,000

5,000

-

30

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

15,999

15,999

14,999

5,000

5,000

-

30

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

5,000

5,000

-

30

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

15,999

15,999

14,999

5,000

5,000

-

30

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

15,999

15,999

14,999

5,000

5,000

-

30

23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

5,000

5,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เมืองเว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม (-/บั๋นหมี่/เย็น)

Day : 2

เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ร้านเยื่อไผ่ • ร้านไข่มุก • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • สะพานสีทอง Fantasy Park • หมู่บ้านฝรั่งเศส (เช้า/กลางวัน/เย็น)

Day : 3

ดานัง • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน (เช้า/กลางวัน/เย็น)

Day : 4

สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ชูก้า อากาเป จำกัด

รัชดาภิเษกห้วยขวาง

144-334-0692

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง