เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ :

09.00-22.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sugaragape

Travel License : 11/11362

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS CLASSIC JAPAN OSAKA TOKYO 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS CLASSIC JAPAN OSAKA TOKYO 7วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS CLASSIC JAPAN OSAKA TOKYO 7วัน 5คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น HAPPINESS CLASSIC JAPAN OSAKA TOKYO 7วัน 5คืน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกัง ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ทสึเคียว ป่าไผ่ วัดเท็นริวจิ วัดกิงคะคุจิ ทะเลสาบบิวะ คลองฮาจิมังโบริ (ล่องเรือ) ลาคอลิน่า โอมิฮาจิมัน ปราสาทฮิโกเน่ (ด้านใน) สวนนาบานาโนะซาโตะ (Illumination) ทะเลสาบฮามานะ ชิสึโอกะ สวนนกคาเคกาว่า โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท ทะเลสาบยามานาคะโกะ คาวากุชิโกะ โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ศาลเจ้าเนซุ ห้างอิออน

รหัสทัวร์

JP_TG00677

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

08 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

85,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

พ.ย. 67

85,900฿

08-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

08 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

85,900

77,900

72,900

22,500

-

64,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกัง – ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

Day : 3

โอซาก้า - อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ทสึเคียว - ป่าไผ่ - วัดเท็นริวจิ – เกียวโต - วัดกิงคะคุจิ - ทะเลสาบบิวะ – ออนเซ็น

Day : 4

คลองฮาจิมังโบริ (ล่องเรือ) - ลาคอลิน่า โอมิฮาจิมัน - ปราสาทฮิโกเน่ (ด้านใน) - มิเอะ สวนนาบานาโนะซาโตะ (Illumination) - ออนเซ็น

Day : 5

ทะเลสาบฮามานะ - ชิสึโอกะ – สวนนกคาเคกาว่า - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท – ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ออนเซ็น

Day : 6

คาวากุชิโกะ - โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

Day : 7

โตเกียว - ศาลเจ้าเนซุ – ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ชูก้า อากาเป จำกัด

รัชดาภิเษกห้วยขวาง

144-334-0692

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง