เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ :

09.00-22.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sugaragape

Travel License : 11/11362

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน ศูนย์หมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู 7วัน 6คืน (CA)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน ศูนย์หมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู 7วัน 6คืน (CA)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน ศูนย์หมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู 7วัน 6คืน (CA)

เที่ยวจีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน ศูนย์หมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู 7วัน 6คืน นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียตำกูปิงชวน นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมแสงสีน้ำตาสีฟ้าสุดโรแมนติก ช้อปปิ้งถนนซุนซีลู่ ถนนไท่กู่หลี เลือกจุ่ม POP MART สุดน่ารัก

รหัสทัวร์

CN_CA00177

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

13 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

42,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air China

ต.ค. 67

42,900฿

13-19

42,900฿

14-20

42,900฿

15-21

42,900฿

16-22

42,900฿

17-23

42,900฿

20-26

42,900฿

21-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

42,900

42,900

42,900

7,500

-

35,900

26

14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

42,900

42,900

42,900

7,500

-

35,900

26

15 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

42,900

42,900

42,900

7,500

-

35,900

26

16 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

42,900

42,900

42,900

7,500

-

35,900

26

17 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

42,900

42,900

42,900

7,500

-

35,900

26

20 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

42,900

42,900

42,900

7,500

-

35,900

26

21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

42,900

42,900

42,900

7,500

-

35,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

Day : 2

เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) – ชมโชว์ทิเบต

Day : 4

อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) – เมืองเม่าเสี้ยน

Day : 5

เม่าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – เมืองตูเจียงเยี่ยน – จตุรัสหยางเทียนหวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่ – ชมแสงสีน้ำตาสีฟ้าสะพานหนานเฉียว (Blue Tears)

Day : 6

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – เฉิงตู – สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS + ร้าน POP MART

Day : 7

ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ชูก้า อากาเป จำกัด

รัชดาภิเษกห้วยขวาง

144-334-0692

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง