เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ :

09.00-22.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sugaragape

Travel License : 11/11362

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Paradise เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว งั้อใบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (TG)

ทัวร์จีน Paradise เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว งั้อใบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (TG)

ทัวร์จีน Paradise เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว งั้อใบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (TG)

เที่ยวจีน Paradise เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว งั้อใบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน เฉิงตู มณฑลเสฉวน ดินแดนแห่งมรดกโลก บ้านเกิดหมีแพนด้า จิ่วจ้ายโกว ชมอุทยานสวรรค์ (รวมรดเหมาในอุทยาน) หวงหลง เหมือนมังกร สี่เหลืองลดเลี้ยวเคี้ยวคด (รวมกระเช้าขึ้น-ลง+รถกอล์ฟ) เล่อซาน ล่องเรือ กรานนมัสการพระใหญ่ที่สุดในโลก ง้อไน๊ ดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์ ยอดเขาจินติ่ง

รหัสทัวร์

CN_TG00153

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

23 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

59,900฿

23-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

59,900

56,900

56,900

8,500

-

48,900

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู

Day : 2

เฉิงตู (รถไฟความเร็วสูง) – เจิ้นเจียงกวน - เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานจิ่วไจ้โกว(เต็มวัน) (รวมรถเหมา ในอุทยาน)

Day : 4

จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+ลง+นั่งรถกอล์ฟ) - เมืองเม่าเสี้ยน

Day : 5

เมืองเม่าเสี้ยน – ตูเจียงเอี้ยน - จตุรัสหย่างเทียนวู่ – ตุ๊กตาหมีแพนด้าเซลฟี่– เล่อซาน – ส่องเรือนมัสการพระใหญ่เล่อซาน – ง้อใบ๊

Day : 6

ภูเขาง้อใบ๊ (รวมรถอุทยาน+กระเช้าขึ้นยอดเขาจีนติ่ง) – นมัสการพระโพธิสัตว์ผูเสียน

Day : 7

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีไถ้กู๋หลี่ – หมีแพนต้ายักษ์ปืนตึก - ศูนย์การค้า SKP+GLOBALCENTER – ชมวิวกลางคืนไฟแสงสีสันมิติตึกฝาแฝด

Day : 8

ซอยกว้างซอยแคบ - เฉิงตู - กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ชูก้า อากาเป จำกัด

รัชดาภิเษกห้วยขวาง

144-334-0692

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง