เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ :

09.00-22.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sugaragape

Travel License : 11/11362

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี SEORAK AUTUMN SOUL 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี SEORAK AUTUMN SOUL 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี SEORAK AUTUMN SOUL 5วัน 3คืน (7C)

เที่ยวเกาหลี SEORAK AUTUMN SOUL 5วัน 3คืน ซอรัคซานที่สุดแห่งสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลีใต้ พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่น... ที่จะเปิดหัวใจของคุณ และเก็บความประทับใจ ความงดงาม และความสุข ไว้ในนั้นตราบนานแสนนาน

รหัสทัวร์

KR_7C00125

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

25 ก.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jeju Air

ก.ย. 67

17,900฿

25-29

ต.ค. 67

19,900฿

02-06

20,900฿

09-13

20,900฿

16-20

20,900฿

23-27

20,900฿

30-03พ.ย.

พ.ย. 67

18,900฿

06-10

18,900฿

13-17

17,900฿

20-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,900

-

8,900

25

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,900

-

8,900

25

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,900

-

8,900

25

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,900

-

8,900

25

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,900

-

8,900

25

06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

18,900

18,900

18,900

5,900

-

8,900

25

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

18,900

18,900

18,900

5,900

-

8,900

25

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

Day : 2

เกาะนามิ | เวลไลท์คาเฟ่ (แสงวาฬคาเฟ่) (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) SOKCHO EYE (ไม่รวมค่าขึ้น) หาดซกโช | ซกโชไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท

Day : 4

พระราชวังเคียงบกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ DUTY FREE |ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

Day : 5

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ชูก้า อากาเป จำกัด

รัชดาภิเษกห้วยขวาง

144-334-0692

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง